In juni 2020 kondigde Apple aan dat er drie nieuwe app-beleidsregels zouden ingevoerd worden. Nu is het zo ver want we verwachten dat de nieuwe regels begin 2021 in voege zullen gaan. Het Apple’s iOS 14 beleid zal hoogstwaarschijnlijk gevolgen hebben op meerdere platformen, maar wij focussen ons in deze blog op Facebook.

Wat zijn die 3 nieuwe Apple’s iOS 14 beleidsregels, you ask?

1️⃣ Alle apps moeten informatie indienen over de manier waarop zij gegevens verzamelen via Apple’s App Store Connect.
2️⃣ App Store-apps moeten gebruikers om toestemming vragen (in de vorm van een pop-up) om ze te volgen via apps en websites van derden via Apple’s App Tracking Transparency.

Apple's iOS 14 pop-up
3️⃣ Platformen zullen een nieuw framework moeten gebruiken dat eventrapportage beperkt, samenvoegt en vertraagt.

Laat ons even kijken naar wat er verandert voor app adverteerders:

Facebook zal via een pop-up toestemming vragen aan gebruikers om ze te volgen via apps en websites van derden.

Adverteerders zullen verplicht Apple’s nieuwe meetprotocol SKAdNetwork moeten gebruiken om correct te kunnen meten.

✅ De attributieperiode wordt afgeschaft (say what? ?). Daardoor zal de hoeveelheid beschikbare gegevens ingeperkt worden. Bovendien zal een conversie toegewezen zijn aan de laatste klik.

Het campagnebeheer wordt gelimiteerd. Adverteerders zullen slechts 1 advertentieaccount, maximum 9 campagnes en 5 advertentiesets per campagne hebben.

✅ De gegevens van de gebruikers worden samengevoegd. Er zullen dus geen gedetailleerde demografische gegevens en geen merkimpactmeting meer beschikbaar zijn.

✅ Het rapporteren van de gegevens van de gebruikers zal vertraagd zijn: dit zal voor installaties tussen 24-48u duren en voor post-installatie events 3 dagen duren.

Het nieuwe Apple’s iOS 14 beleid heeft niet alleen een impact op applicaties, maar ook op het adverteren op het mobiele web.

We sommen de belangrijkste wijzigingen voor mobiele web adverteerders even voor je op:

 Facebook zal via een pop-up toestemming vragen aan gebruikers om ze te volgen via apps en websites van derden.

 Apple heeft een nieuw protocol namelijk Private Click Measurement (PCM). Dit protocol zal van toepassing zijn als personen de pop-up niet aanvaarden. Het beperkt aanzienlijk de gegevens die bedrijven en platforms met elkaar delen. Er is geen meting meer van app-naar-webconversie en ook geen cross-domein meting. Om een oplossing te bieden, zal Facebook niet werken met PCM, maar introduceert Facebook Aggregated Event Measurement. Dit ondersteunt app-web-attributie en maakt flexibiliteit mogelijk voor andere platform privacy proposities (bvb. Privacy Sandbox).

✅ Business tool set up: elke website wordt beperkt tot 8 events per domein (tip: adverteerders kunnen best hun domein verifiëren in Facebook Bedrijfsmanager). Bij aanvaarding van de pop-up zal Facebook informatie krijgen voor de 8 events. Bij afkeuring krijgt Facebook informatie voor slechts 1 event. Adverteerders dienen hun events dus te rangschikken in een top 8. Bovendien is het belangrijk om goed na te denken over de events want het zal 3 dagen in beslag nemen om eentje te wijzigen. Adverteerders kiezen de 8 events (gerangschikt) in Facebook Gebeurtenisbeheer.

✅ Optimalisatie en targeting: de conversie – of attributieperiode zal standaard veranderen naar 7 dagen click through en 1 dag view through. De aangepaste doelgroep groottes van websites zullen verminderen.

✅  Meting: er zullen minder gerapporteerde conversies zijn. Daarnaast zal er geen analyse meer mogelijk zijn van demografische gegevens van personen die converteren.

Zo, dat is heel wat informatie… We begrijpen maar al te goed dat dit vragen met zich meebrengt. Stel ze gerust in de comments. We proberen jullie een zo duidelijk mogelijk antwoord te bieden, maar zoals Facebook ook aanhaalt, communiceert Apple niet heel open. Sommige zaken blijven onduidelijk en er is ook nog geen zekerheid over de ingangtreding van Apple’s iOS 14 beleid.