In 2018 is er heel wat kritiek gekomen over de regels voor Influencer Marketing. De FOD Economie lanceerde toen guidelines voor influencers, maar trok die dezelfde dag terug in na hevige kritiek en protest.

Met heel het gedoe rond de regelgeving van influencers zie je waarschijnlijk door het bos de bomen niet meer. Daarom dit overzicht om de Belgische regelgeving rond Influencer Marketing te verduidelijken. Bookmark deze blog als je op de hoogte wil blijven van de richtlijnen voor influencers.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Status oktober 2022:
Ook in 2022 ging de saga voort. Zo ontstond er in augustus 2022 ophef rond de regel die stelt dat influencers (net zoals ondernemers) hun adres moeten vermelden op hun sociale media. Nadat influencer Jamilla Baidou liet weten dat zij hierdoor geplaagd werd door ongeachte bezoeken werd deze regel tijdelijk teruggedraaid zodat er gezocht kon worden naar een oplossing. En die oplossing werd ondertussen gevonden. Maar de influencer regels gaan uiteraard veel verder dan het transparant communiceren van het adres, en er zijn héél wat partijen bij betrokken (zoals de fiscus, FOD Economie, FOD Financiën, Vlaamse Regulator voor de Media, …). We krijgen dat niet meer samengevat in één paragraaf dus via deze link kan je het globale overzicht van regels vinden waar influencers zich dienen aan te houden anno 2022:
https://sobuzzy.be/nl/2022/10/11/belgische-influencer-richtlijnen-2022/

Richtlijnen december 2021:

In december 2021 publiceerde de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een gloednieuw Content Creator Protocol. Het protocol omvat regels die je als influencer moet volgen wanneer je commerciële communicatie deelt via video’s. Deze nieuwe regelgeving komt naast de bestaande Influencer Marketing Richtlijnen en de reclameregels uit het Wetboek Economisch Recht.

Begint het jou al te duizelen aan regels? Geen zorgen! So Buzzy heeft in samenwerking met Sirius.Legal het Legal Navigator stappenplan opgesteld om jou wegwijs te maken in al deze regels. Download hem nu gratis hier.

Richtlijnen mei 2021:

Benjamin Dalle heeft samen met de Universiteit Gent en de Artevelde Hogeschool een bevraging gedaan over de richtlijnen voor influencers in België, zo meldt Metro. Wat blijkt? Slechts één op de drie influencers is goed of heel goed op de hoogte van de huidige richtlijnen voor influencers. Opvallend is dat bij de bevraagde influencers het gemiddeld volgersaantal op hun meest populaire social media kanaal ligt op 51.848. We spreken dus niet van kleine influencers. Ongeveer 79% van de bevraagde influencers staat wel open voor een deontologische code. Minister Benjamin Dalle wil de infuencers zeker blijven betrekken bij het maken van deze deontologische code. Bovendien zal de code voorgesteld worden op de Jamies, een awardshow voor de beste online videomakers. Deze awardshow zal plaatsvinden in januari 2022. Krijgen we eindelijk duidelijke regels omtrent Influencer Marketing?

Richtlijnen april 2021:

Komt er terug actie in de zaak? Er is ondertussen een aanpassing bezig aan de mediawet, op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter. Dit is onder andere een gevolg van de gedragscode die Benjamin Dalle met influencers wil opstellen. Ook het FeWeb en andere sectororganisaties zijn hierbij betrokken.

Omzetting van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten artikel
Bron: news.belgium.be

Richtlijnen januari 2021:

Eindelijk een teken van leven, maar niet van de FOD Economie. Influencers krijgen regelmatig commentaar op content die ze posten, dus heeft Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, beslist om samen met influencers een gedragscode op te stellen. Flo Windey, bekend van onder andere de YouTube-reeks Faqda, vraagt aan bekende influencers wat ze daarvan vinden. Ze heeft dit onder andere gevraagd aan: Jamie-Lee Six, Average Rob, Siska Schoeters en Linde Merckpoel. Jammer genoeg werden er hierbij geen Waalse influencers bevraagd…

Instagrampost Studio Brussel Influencer Richtlijnen
Bron: Instagram.com/stubru

Richtlijnen 2020:

Er zijn nog steeds geen duidelijke richtlijnen voor influencers, maar er duiken in Nederland wel vragen op over het inzetten van kinderen als online influencers. Is dit ethisch verantwoord of niet? En hoe zit het met de regels in België over het inzetten van kinderen als influencers?

Een voorbeeld hiervan is te vinden in het programma ‘Chateau Meiland’. Claire (3), de dochter van Maxime Meiland (25) mag niet meer in beeld komen tijden het programma, zo meldt HLN. Volgens de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zou het namelijk gaan over kinderarbeid en mag Claire maar maximum 5 keer per jaar in beeld komen. De familie Meiland heeft dan ook een advocaat ingeschakeld om in beroep te kunnen gaan tegen deze beslissing.

Wel, er zijn hierbij 4 zaken waarmee je rekening moet houden:

  1. Kinderen jonger dan 13 jaar inzetten? Dan moeten ze toestemming hebben van hun ouders voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
  2. Er zijn heel wat regels rond kinderarbeid in België. Wil je toch een kind jonger dan 15 jaar laten meespelen in een reclamespot, als acteur of als figurant in modeshows? Dan moet je één maand vooraf een individuele uitzondering aanvragen.
  3. Bij jongeren ouder dan 15 jaar moet je rekening houden met de regelgeving rond jobstudenten.
  4. Houd rekening met de gedragscode voor kinderreclame. Dit zijn de regels hier omtrent:
Regels gedragscode kinderreclame (kinderinfluencers)
Bron: dailybits.be

Richtlijnen 2019 – begin 2020:

Volledige radiostilte van de FOD Economie. Bij de vraag hoe het nu staat met de richtlijnen voor influencers, antwoordt de FOD Economie steeds hetzelfde, maar volgt er daarna radiostilte.

Voorbeeld radiostilte FOD Economie

Richtlijnen 8 oktober 2018:

Het FeWeb heeft heel wat feedback ontvangen van influencers en agencies waarmee ze, in samenspraak met de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame) actie willen ondernemen. Ze publiceren samen de Online Influencer Marketing aanbevelingen, waarin ze laten weten dat de JEP de controle op de naleving van deze aanbevelingen voor hun rekening neemt. Zo kan de JEP klachten ontvangen over Influencer Marketing en deze behandelen conform haar reglement.

Het gaat over volgende aanbevelingen, die enkel van toepassing zijn als de influencer een vergoeding ontvangt (in geld of natura) en de adverteerder controle heeft over de communicatie:

  • De online influencer moet duidelijk maken dat het gaat over reclame, door woordjes zoals reclame, sponsoring, advertentie, in samenwerking met, gesponsord door, … toe te voegen aan de post op sociale media. Ook andere vermeldingen met hashtags zijn mogelijk. Het gaat hierbij dan over hashtags zoals: #adv #prom #reclame #spon, etc.
  • De online influencer moet de woorden aanpassen aan de doelgroep of de taal waarin er op de socials gecommuniceerd wordt. Denk maar aan woorden zoals publicité, ad, paid, promotie, etc.
  • De ontvanger moet de aard van de boodschap meteen begrijpen. Zorg dus dat de woorden op een goede wijze en plaats getoond worden.
  • De woorden mogen niet verstopt worden, zodat de ontvanger meteen doorheeft waarover de boodschap gaat.

Als de influencer dus zelf een reclameboodschap plaatst (bijvoorbeeld een review van een product), waarbij er geen controle is van een adverteerder, dan gelden bovenstaande richtlijnen niet.

Richtlijnen 5 juli 2018:

Na twee maanden onduidelijkheid onderneemt het FeWeb (de Belgische Federatie voor Webbedrijven) actie. Ze contacteren zelf influencers en agencies om op basis daarvan aanbevelingen uit te werken.

Richtlijnen 15 mei 2018:

Nieuwe regelgeving wordt door de FOD Economie gelanceerd voor online influencers. De regelgeving wordt dezelfde dag nog ingetrokken, omdat ze influencers zelf niet bevraagd hadden en omdat sommige van hun richtlijnen wel heel ver gingen. Het protest van influencers en agencies zorgde ervoor dat de richtlijnen snel terug ingetrokken werden.

Voorbeeld Richtlijnen influencers die ingetrokken werden
Bron: twitter.com/fodeconomie