Monitoringsonderzoek VRM 2023

jun 9, 2023 | Influencers

Ieder jaar worden meer dan 800 Belgische influencer accounts onder de loep genomen door de Vlaamse Regulator voor de Media (kortweg VRM) om te kijken of ze de regels volgen. Benieuwd naar de resultaten van 2023? Lees dan zeker verder!

Wat is de VRM?

VRM staat voor Vlaamse Regulator voor de Media. Dit is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet de VRM er op toe dat mediaregelgeving, beschreven in het Mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Vroeger had dit enkel betrekking op radio en televisie, maar dat werd uitgebreid met content van creators en influencers.
Belangrijk om te weten is dat de VRM enkel oordeelt over audiovisuele content van influencers, en dus alleen in op video content en niet op statische beelden.

De taken van de VRM zijn:

  • tussenkomen bij eventuele geschillen,
  • behandelen van klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken op de regelgeving,
  • waken over de bescherming van minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse radio en televisie.

Wat is de rol van de VRM met betrekking tot influencers?

De VRM houdt in de gaten of de richtlijnen voor influencers op een correcte manier gevolgd worden. Hiervoor stelt de VRM het Content Creator Protocol ter beschikking aan content creators, vloggers en influencers die video’s plaatsen op sociale mediaplatformen. Zo kunnen deze op eenvoudige wijze terugvinden hoe zij online video’s conform de regelgeving kunnen plaatsen op sociale mediaplatformen.

Wil je meer weten over de richtlijnen voor influencers in 2023? Lees dan zeker deze blog.

Resultaten van het onderzoek

Bij het monitoringsonderzoek werd er gekeken of influencers op een correcte manier omgegaan met commerciële communicatie. Wanneer een video auditieve en/of visuele vermeldingen bevat van een merk, product of dienst én je een voordeel ontvangt van het bedrijf hierachter, dienen influencers namelijk volgende elementen te voorzien:

  • Labels met ‘advertentie’, ‘publiciteit’, ‘reclame’ of ‘advertising’ aan het begin van de beschrijving.
  • Partners taggen.
  • Bij het platform aangeven dat de video merkinhoud bevat.

Voor dit onderzoek werden verschillende accounts van influencers onder de loop genomen, meer bepaald 1.532 accounts op Instagram, 1.229 op TikTok, 553 op YouTube en 556 op Twitch. In totaal werden 2.974 video’s onderzocht. Bij 292 van deze video’s gaat het over commerciële communicatie. 120 hebben betrekking op zelfpromotie. De overige behoorden niet tot commerciële communicatie.

Uit dit onderzoek blijkt dat in april 2023 75% van de video’s de labels op een correcte manier gebruikt werden bij commerciële communicatie. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van december 2022. Zo’n 16% van de video’s bevatten labels die onduidelijkheid scheppen, zoals ad, spons, collab of gifted.

Op alle socialemediakanalen worden dus bij de meerderheid van de video’s labels correct gebruikt. Per kanaal zijn er lichte verschillen. Deze worden hieronder weergegeven.

Resultaten-Monitoringsonderzoek-VRM

Heb je nog vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Laat het ons gerust weten.